Shopping cart

Oferta

Kategoria: Baza wiedzy

Odzież ochronna ADR

ADR to określenie międzynarodowej umowy dotyczącej przewozu towarów niebezpiecznych. Umowa zawiera przepisy dla transportu drogowego dotyczące opakowań, zabezpieczeń ładunków i oznakowań substancji niebezpiecznych. Pojęcie ADR to skrót od „Accord européen relatif au transport international des…

ŚOI – Środki Ochrony Indywidualnej

Środkami ochrony indywidualnej jest różnego rodzaju sprzęt, przeznaczony do używania lub noszenia przez pracowników celem ochrony przed szkodliwymi zagrożeniami mającymi wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy. Środki ochrony indywidualnej dzielimy na: – odzież ochronna –…

Oznaczenia butów roboczych.

Kategoria Wymagania SRA odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS) SRB odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem SRC odporność na poślizg na obydwu w/w podłożach Symbol Wymagania P…

Piktogramy – Normy odzież robocza ochronna

EN ISO 11612  Odzież ochronna dla pracowników narażonych na działanie czynników gorących. Odzież chroni pracownika przed krótkotrwałym kontaktem z ogniem i ograniczać rozprzestrzenianie się płomieni (kod literowy: A1, A2) oraz chronić przed przynajmniej jednym rodzajem…

Normy odzieży roboczej ochronnej

Pytacie Państwo często o zmianę w normach odzieży ochronnej, w związku z nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków…
blank

Sprawdzona jakoś materiałów oraz certyfikaty bezpieczeństwa

Jakość materiałów z których wykonywana jest odzież ochronna jest bardzo ważna. My jako producent przykładamy do tego bardzo dużą uwagę i staramy się aby nasze wyroby były jak najlepiej oceniane i posiadały wymagane certyfikaty norm.…
blank

Bezpieczeństwo pracy jest priorytetem!

Bezpieczeństwo pracy w każdej firmie powinno być priorytetem i nie powinno się na nim oszczędzać. Zdrowie i komfort pracy pracowników musi być najważniejsze. Każdy pracodawca powinien dbać o odpowiednie przygotowanie i prowadzenie prac, ale także stale…
blank

Kilka słów o BHP

Co to jest BHP? BHP to powszechnie używany skrót “bezpieczeństwo i higiena pracy”, który jest zbiorem zasad i przepisów obowiązujących podczas wykonywania pracy. BHP to także dziedzina życia która zajmuje się kształtowaniem właściwych warunków pracy…