Shopping cart

Oferta

Normy odzieży roboczej ochronnej

Pytacie Państwo często o zmianę w normach odzieży ochronnej, w związku z nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG obowiązuje od 22 kwietnia 2019 r. Wszystkie środki ochrony indywidualnej wprowadzane do obrotu po tej dacie powinny mieć certyfikat badania typu UE na zgodność z wymaganiami norm zharmonizowanych z tym rozporządzeniem.

Certyfikaty WE na zgodność z Dyrektywą Rady 89/686/EWG wydawane do 21.04.2019 r. zachowują ważność do daty swej ważności pod warunkiem, że nie zmieniły się wymagania dla ŚOI zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą.

Niniejszym informujemy, że niżej wymienione dokumenty odniesienia stosowane w ocenie zgodności wyrobów zostały zaktualizowane.

 

– PN-EN 388:2017-02 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.

zastąpiono normą

– PN-EN 388+A1:2019-01 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi.

 

– PN-EN 1149-5:2009 Odzież ochronna -Właściwości elektrostatyczne – Część 5: Wymagania materiałowe              i konstrukcyjne.

zastąpiono normą

– PN-EN 1149-5:2018-10 Odzież ochronna – Właściwości elektrostatyczne – Część 5: Wymagania materiałowe               i konstrukcyjne.

 

– PN-EN 14325:2007 Odzież chroniąca przed chemikaliami. Metody badania i klasyfikacja materiałów, szwów, połączeń trwałych i rozdzielnych zastosowanych w odzieży chroniącej przed chemikaliami.

zastąpiono normą

– PN-EN 14325:2018-07 Odzież chroniąca przed chemikaliami. Metody badania i klasyfikacja materiałów, szwów, połączeń trwałych i rozdzielnych zastosowanych w odzieży chroniącej przed chemikaliami.

 

– PN-EN 342:2006 Odzież ochronna – Zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.

zastąpiono normą

– PN-EN 342:2018-01 Odzież ochronna – Zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem.

 

– PN-EN 14058:2007 Odzież ochronna -Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem.

zastąpiono normą

– PN-EN 14058:2018-02 Odzież ochronna -Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem.

 

– PN-EN 469:2014-11 Odzież ochronna dla strażaków – Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej         przeznaczonej do akcji przeciwpożarowej – wycofana

obowiązująca norma

– PN-EN 469:2008 Odzież ochronna dla strażaków – Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej               przeznaczonej do akcji przeciwpożarowej

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *