Odzież ochronna ADR

ADR to określenie międzynarodowej umowy dotyczącej przewozu towarów niebezpiecznych. Umowa zawiera przepisy dla transportu drogowego dotyczące opakowań, zabezpieczeń ładunków i oznakowań substancji niebezpiecznych.

Pojęcie

ADR to skrót od „Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”, co na język polski tłumaczy się jako „Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych”. Międzynarodowy termin ADR jest tak powszechnie stosowany w branży transportowej, że w każdym kraju rozumie go prawie każdy.

W naszej szwalni szyjemy min.ubrania ADR które są obowiązkowym wyposażeniem kierowcy TRANSPORTUJĄCEGO towary niebezpieczne.

Do przewozu towarów niebezpiecznych- czyli ADR- KIEROWCA  zobowiązany jest stosować ubrania ochronne certyfikowane które są odpowiednie dla poszczególnych grup transportowanych produktów –

np.materiały i przedmioty wybuchowe,substancje żrące,materiały stałe zapalne.

Do transportu poszczególnych grup towarów niebezpiecznych dobiera się odzież ochronną,dla jednej grupy wystarczającym wyborem będzie odzież antyelektrostatyczna -w naszej ofercie to MODEL MD-2,ale dla innej grupy będzie  potrzebna odzież antyelektrostatyczna trudnopalna kwasoochronna-MODEL MD-3.

Dodatkowo kierowca jest zobowiązany do stosowania odzieży kompletnej tzn.spodnie oraz bluza,kombinezon łącznie z odpowiednim obuwiem,rękawicami,ochroną twarzy,oczu itp.