ŚOI – Środki Ochrony Indywidualnej

Środkami ochrony indywidualnej jest różnego rodzaju sprzęt, przeznaczony do używania lub noszenia przez pracowników celem ochrony przed szkodliwymi zagrożeniami mającymi wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy.

Środki ochrony indywidualnej dzielimy na:

– odzież ochronna

– ochrona rąk

– ochrona głowy

– ochrona słuchu

– ochrona twarzy

– ochrona nóg

– ochrona układu oddechowego

– środki izolujące cały organizm

– środki chroniące przed utonięciem

Śoi mogą byś stosowane w celu zabezpieczenia przed:

– czynnikami biologicznymi

– czynnikami termicznymi

– czynnikami mechanicznymi

– czynnikami chemicznymi oraz pyłami przemysłowymi

– czynnikami atmosferycznymi

– porażeniem prądem elektrycznym

– zagrożeniem związanym w środowisku zagrożonym wybuchem

Kategorie środków ochrony indywidualnej:

Kategoria I:

Obejmuje wyłącznie następujące zagrożenia minimalne:

 • powierzchowne urazy mechaniczne

· kontakt ze środkami czyszczącymi słabego działania lub dłuższy kontakt z wodą

· kontakt z gorącymi powierzchniami o temp. nieprzekraczającej 50°C

· uszkodzenie wzroku w wyniku narażenia na działanie światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca)

 • czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru ekstremalnego

Kategoria II:

Obejmuje zagrożenia inne niż wymienione w kat. I i III

Kategoria III:

 • niebezpieczne dla zdrowa substancje i mieszaniny
 • atmosfery o niedostatecznej zawartości tlenu
 • szkodliwe czynniki biologiczne
 • promieniowanie jonizujące
 • środowiska o wysokiej temperaturze, dla których skutki są porównywalne do działania   powietrza o temperaturze co najmniej +100°C
 • środowiska o niskiej temperaturze, dla których skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej -50°C lub niżej
 • upadki z wysokości
 • porażenie prądem elektrycznym i prace pod napięciem
 • utonięcia
 • przecięcia przez przenośną pilarkę łańcuchową
 • strumień pod wysokim ciśnieniem
 • rany postrzałowe lub pchnięcia nożem
 • szkodliwy hałas

Kat. III obejmuje zagrożenia, które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, takie jak śmierć lub nieodwracalne szkody na zdrowiu, natomiast kat. I obejmuje wyłącznie zagrożenia minimalne. Z kolei ostatnia kat. II obejmuje zagrożenia inne niż wymienione w kat. I i III